Centrum Zkušeben nabízí

Mechanické a metalografické zkoušky

Tavby a tepelné zpracování

Výroba zkušebních tělísek

Kalibrace

Centrum Laboratoří nabízí

Fyzikální faktory

Pevné materiály

Pevné materiály

Kapalné materiály

Kapalné materiály

Plyny

Zkoušky laboratoří a zkušeben

v členění dle matrice nebo oboru

Vzorkování

Vody

Ovzduší

Půdy, zeminy, sedimenty

Odpady

pracovní prostředí

Pracovní prostř. a venkovní hluk

Tribodiagnostika

Hutní a stavební materiály

Koksárenství

Paliva

Tribodiagnostika

Hutní a stavební materiály

Kovové materiály

Koksárenství

Speciální analýzy

Přehled akreditovaných zkoušek

CENTRUM LABORATOŘÍ - CZ

CENTRUM ZKUŠEBEN - CZ

Proč právě my?

1.
Moderní přístrojové vybavení, odborný personál
Pravidelně obnovujeme naše bohaté přístrojové vybavení.
2.
Akreditace nebo autorizace, certifikace QMS a EMS
Pracujeme v systému QMS, EMS s důrazem na kvalitu a přesnost.
3.
Více než 30-ti letá tradice a zkušenosti
Historie laboratoří a zkušeben spadá do osmdesátých let minulého století.
4.
Flexibilní a individuální přístup, péče o zákazníky.
Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a to s maximální péči.
5.
Široká škála analýz a zkoušek
Poskytujeme širokou škálu analýzy a zkoušek pro firmy, občany i státní správu.
6.
Zázemí silné společnosti
Kromě laboratoří a zkušeben rovněž provozujeme odborná poradenská centra v oblasti BOZP, PO, revizní činnosti, ekologie, kvality, pracovního prostředí.

Další obory činností společnosti ENVIFORM a.s.

mimo laboratoří a zkušeben

BOZP, PO, HOZAS, koordinátor BOZP
Zpracování dokumentace BOZP a PO, vedení agendy, školení včetně e-learningu, jednání s orgány státní správy.
Pracovní prostředí
Akreditované měření faktorů pracovního prostředí, kategorizace, hodnocení stresu, poradenství.
Revize TZ, střech, ocelových konstrukcí, koroze
Při průzkumu střech a kontrolách špatně dostupných míst používáme DRON.
Provozní ekologie
Zpracování hlášení, výkazů, dokumentace, jednání s orgány státní správy, vedení agendy.
Metrologie, QMS, EMS, OHSAS
Implementace systémů, provádění interních auditů, poradenství.
Výroba OOPP
Zakázková výroba klasických montérek, oděvů pro tepelně exponovaná pracoviště a pro pracoviště, kde se pracuje s roztavenými kovy.

Více na oficiálních stránkách ENVIFORM a.s.

Kontaktujte nás

Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku nebo Vám poradíme