Analýzy složek životního prostředí

Odběry, analýzy a měření faktorů životního prostředí

Odběry vzorků

Měření emisí

Analýzy vod

Analýzy vzorků odpadů

Analýzy půd, zemin, sedimentů

Měření venkovního hluku

Kontakt

Andrea Kobieluszová
tel.: +420 724 438 113
email: andrea.kobieluszova@trz.cz
ENVIFORM a.s. Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město