Analýzy surovin, materiálů a parametrů procesů

Odběry, analýzy a zkoušení surovin, materiálů, výrobků a odpadů

Kontakt

Andrea Kobieluszová

tel.: +420 724 438 113,
e-mail: andrea.kobieluszova@trz.cz
ENVIFORM a.s. Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město

Ing. Martin Mikula

tel.: +420 558 535 181,  606 674 990   e-mail: martin.mikula@trz.cz
ENVIFORM a.s. Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město