Chemické zkoušky

Odběry a analýzy složek ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odběry vzorků

Měření emisí

Analýzy vod

Analýzy vzorků odpadů

Analýzy půd, zemin, sedimentů

Kontakt

Obchodní oddělení
Andrea Kobieluszová
tel.: +420 724 438 113
email: andrea.kobieluszova@trz.cz
ENVIFORM a.s., Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město

Odběry a analýzy SUROVIN, MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ

Odběry vzorků

37728093_340_210

Analýzy tuhých a kapalných paliv, TAP a biopaliv

Analýza odpadů

Analýzy vod

Koksárenství

Koksárenství

Kovové materiály - chemické zkoušení

Analýzy plynů

Tribodiagnostika - analýzy olejů, maziv, nafty, benzínu

Analýzy hutních a stavebních materiálů

Odběry a analýzy v PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Pracovní prostředí