Hutní a stavební materiály

Chemické rozbory hutních a stavebních materiálů

Kontakt na laboratoř

Analýzy širokého spektra vstupních hutních surovin pro vsázku do vysokých pecí
  • materiály s železnou matricí – např. aglomerát, železné rudy, pelety a koncentráty, rudné směsi, feroslitiny,
  • žáruvzdorný materiál (bauxit, lupek, jíl, šamot, kaolín, magnezit),
  • struskotvorné přísady (vápenec, dolomit).
Analýza vedlejších produktů z procesu výroby železa a oceli
  • strusky a strusková kameniva,
  • hutní odpady s železnou i neželeznou matricí.
 Analýza stavebních materiálů
  • betonu, omítek,
  • cementu,
  • stavebních hmot apod.

 Chcete-li se dovědět více o našich službách v oblasti analýz hutních a stavebních materiálů, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Divize Analytické laboratoře a
Laboratoř chemických a fyzikálních analýz
Mgr. Jitka Petrová, MBA - vedoucí
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb