Koksárenství

Koksárenství

Kontakt na laboratoř

Naše laboratoř je způsobilá vykonávat prakticky všechny klasické i speciální zkoušky, které jsou významné v oblasti koksárenství.  Disponujeme laboratorním i poloprovozním vybavením, které umožňuje simulovat proces karbonizace uhlí (tzv. „Karbotest“). Dokážeme také analyzovat kvalitu vstupních surovin, meziproduktů i produktů koksování včetně petrografického rozboru uhlí.

Vzorky všech typů materiálů, které souvisí s tímto oborem, můžeme převzít přímo v laboratoři, poštou, dopravní službou nebo pomocí jiné pobočky naší firmy.

Chcete-li se dozvědět více o těchto našich laboratorních službách v oblasti analýzy paliv kontaktujte nás pro více informací.

Mgr. Jitka Petrová, MBA
Vedoucí Divize Analytické laboratoře a vedoucí Laboratoře chem. a fyz. analýz
ENVIFORM a.s.                                Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113 e-mail: obchod@enviform.cz

karbotest_450_300

Karbonizace uhlí

Petrografie

Koksárenství - vedlejší produkty

Výběr z nabídky našich služeb