Karbotest

Karbotest

Kontakt na laboratoř

V rámci naší rozsáhlé služby v oblasti koksárenství a metalurgie, nabízíme rozbory koksovatelného uhlí a koksu, včetně testování karbonizace uhlí v laboratorním měřítku. To umožňuje především predikci kvality vyráběného koksu, ale zahrnuje také detailní analýzy vstupního uhlí, včetně produktů jeho karbonizace (koks, plyn, kapalné produkty). Z metalurgického hlediska musí koksovatelné uhlí a metalurgický koks obsahovat především nízký obsah vody, popela, síry a fosforu – znalost těchto parametrů je výhodou pro provoz každé koksovny.

K analýze chemických a fyzikálních vlastností uhlí a koksu využíváme klasické i instrumentální postupy, které splňují všechny odborné i legislativní požadavky.

Vedoucí Oddělení analýzy paliv:
Zuzana Rusnoková
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113 e-mail: obchod@enviform.cz

Stanovení indexu reaktivity (CRI) a pevnosti koksu pro reakci s CO2 (CSR)

Stanovení CRI a CSR slouží k hodnocení jakosti koksu dle ISO/CD 18884 a patří při výrobě koksu k nejdůležitějším parametrům, které dávají zákazníkovi spolu s dalšími jakostními parametry, ucelenou představu o kvalitě vyráběného koksu.

Chcete-li se dovědět více o rozborech koksu, koksovatelného uhlí nebo námi nabízených dalších službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Výběr z nabídky našich služeb