Petrografie

Petrografická analýza

Kontakt na laboratoř

Od svého počátku v uplynulých desetiletích stále stoupá význam uhelné petrologie, především v různých odvětvích průmyslu, které souvisí s těžbou, spalováním a zkapalňováním uhlí. Moderní klasifikace uhlí stanovila řadu petrografických parametrů. Zavedením petrologických parametrů do řešení problémů karbonizace uhlí má rozhodující význam pro hodnocení karbonizačních procesů uhlí a závisí na odraznosti vitrinitu a macerálovém složení uhlí. Tato metoda poskytuje přesné informace o vlivu výše uvedených parametrů uhlí na kvalitu koksu. Bylo prokázáno, že jak náhodná a maximální odraznost vitrinitu, tak macerálové složení vsázkového uhlí, úzce souvisí s výsledky testování CRI / CSR. Proto je sledování petrografického rozboru uhlí důležité pro všechny koksovny a také její dodavatele uhlí.

Vedoucí Oddělení petrografie:
Bc. Erika Kawuloková
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113 e-mail: obchod@enviform.cz
Speciální zkoušky v oblasti petrografie
  • stanovení náhodné odraznosti vitrinitu,
  • stanovení maximální odraznosti vitrinitu,
  • stanovení macerálového složení uhlí,
  • stanovení odraznosti macerálů.

Chcete-li se dovědět více o petrografickém rozboru uhlí nebo námi nabízených dalších službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Ukázky z petrografické zkoušky - obrázky z mikroskopu

Výběr z nabídky našich služeb