Kontakty

ENVIFORM a.s.

Sídlo společnosti
Závodní 814, Staré Město
739 61 Třinec

Datová schránka: 7ckdw88

Tel.: 558 532 367
E-mail: enviform@enviform.cz

Obchodní oddělení - chemické analýzy, mechanické zkoušky, měření emisí

Andrea Kobieluszová, tel.: 724 438 113
E-mail: andrea.kobieluszova@trz.cz

Obchodní oddělení - pracovní prostředí

Ing. Ivana Danelová, Ph.D., tel. 702 214 011
E-mail: ivana.danelova@trz.cz

IČO: 25839047
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 4170

Centrum laboratoří

Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec

Laboratoř chemických a fyzikálních analýz
Závodní 814, Staré Město
739 61 Třinec

Chemické a fyzikální rozbory vod, topných plynů, benzolu, paliv a odpadů
Mgr. Jitka Petrová, MBA
Tel.: 558 533 926, 724 908 636
E-mail: jitka.petrova@trz.cz

Laboratoř kvantometrie
Průmyslová 1041, Staré Město
739 61 Třinec

Chemické a fyzikální rozbory oceli, litiny, železa, feroslitin, kovových materiálů, vsázkových a hutních materiálů, meziproduktů, hutních výrobků
Mgr. Jitka Petrová, MBA
Tel.: 558 533 926, 724 908 636
E-mail: jitka.petrova@trz.cz

Laboratoř pracovního a životního prostředí
Závodní 814, Staré Město
739 61 Třinec

Měření faktorů v pracovním a mimopracovním prostředí
Ing. Daniel Puczok
Tel.: 558 536 405, 605 249 150
E-mail: daniel.puczok@trz.cz

Laboratoř měření emisí
Závodní 814, Staré Město
739 61 Třinec

Henryk Faja
Tel.: 558 532 647, 605 249 152
E-mail: henryk.faja@trz.cz

Laboratoř vzorkování
Závodní 814, Staré Město
739 61 Třinec

Odběr vzorků vod, zemin, odpadů, pevných materiálů a kalů, písku z pískovišť
Richard Hazuka
Tel.: 558 533 711, 602 791 934
E-mail: richard.hazuka@trz.cz

Centrum zkušeben

Průmyslová 1045, 739 61 Třinec - Staré Město

Centrální mechanická zkušebna
Průmyslová 1045, Staré Město
739 61 Třinec

Ing. Jindřich Lasota
Tel.: 558 535 575, 602 788 091
E-mail: jindrich.lasota@trz.cz

Mechanická zkušebna tažírny oceli
Tovární 1688
686 02 Staré Město

Ing. Jindřich Lasota
Tel.: 558 535 575, 602 788 091
E-mail: jindrich.lasota@trz.cz

Mechanická zkušebna válcoven trub
Výstavní 1132
706 02 Ostrava - Vítkovice

Ing. Petr Ščigel
Tel.: 595 602 835, 702 071 161
E-mail: petr.scigel@trz.cz

Mechanická zkušebna Bohumín
Jeremenkova 66
735 51 Bohumín - Pudlov

Ing. Petr Ščigel
Tel.: 595 602 835, 702 071 161
E-mail: petr.scigel@trz.cz

Kontaktní formulář