Chemické rozbory kovových materiálů

Chemické rozbory kovových materiálů

V našich laboratořích provádíme analýzy chemického složení různých kovových materiálů s železnou i neželeznou matricí (dráty, plechy, tyče, trubky, betonářská ocel, kovové profily, kolejnice, široká ocel apod.).

Naše laboratorní a přístrojové vybavení splňuje všechny požadavky pro přesné stanovení složení širokého spektra materálů:
 • surového železa a oceli (nízko, středně a vysoce legované oceli),
 • ocelí,
 • kovového opadu,
 • špon,
 • litiny (nízkolegované i tvárné),
 • nerezových materiálů, mosazí, bronzů, hliníkových slitin apod.

Kontakt na laboratoř

Mgr. Jitka Petrová, MBA
Vedoucí Divize Analytické laboratoře a vedoucí Laboratoře chem. a fyz. analýz
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z nabídky našich služeb

Pro rozbory vzorků využíváme nejmodernější analytické metody (Optická emisní spektrometrie, rentgenfluorescenční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie, termoevoluční metody, atd.).

Kromě základního chemického složení (stanovení C, Mn, Si, P, S, Cu, Cr, Ni, Al, Mo, W, V, Ti, Co, As, Sn, B, Ca, Nb, Pb, Sb, Zr, Zn, Mg, N, O, H), stanovujeme také měrnou aktivitu Co60 atd.

Analýzy železa a oceli
 • Mn, Si, P, Cu, Cr, Ni, Al, Mo, W, V, Ti, Co, As, Sn, B, Ca, Nb, Pb, Sb, Zr, Zn, Mg,
 • C, S, N, O, H,
 • B_kovová forma, Al_kovová forma,
 • měrná aktivita Co60.
Analýzy litiny, bronzu, mědi atd.
 • Mn, Si, P, Cu, Cr, Ni, Al, Mo, W, V, Ti, Co, As, Sn, B, Ca, Nb, Pb, Sb, Zr, Zn, Mg,
 • C, S, N, O, H,
 • měrná aktivita Co60.

Chcete-li se dozvědět více o těchto našich laboratorních službách v oblasti analýzy kovových materiálů, kontaktujte nás pro více informací.