Kovové materiály

Chemické rozbory kovových materiálů

Mechanické zkoušky kovových materiálů

V našich laboratořích provádíme analýzy chemického složení různých kovových materiálů s železnou i neželeznou matricí (dráty, plechy, tyče, trubky, betonářská ocel, kovové profily, kolejnice, široká ocel apod.).

Kromě základního chemického složení  stanovujeme také měrnou aktivitu.

Naše zkušebny v Třinci, Ostravě, Bohumíně a Starém Městě u Uherského Hradiště nabízí širokou škálu zkoušek kovových materiálů, ocelových trubek, drátů, ocelových kordů a ocelových.

Zkušebny  disponují bohatým přístrojovým vybavením a proškoleným personálem.

Více o chemických rozborech

Více o mechanických zkouškách

Metalografické zkoušky kovových materiálů

Tepelné zpracování a tavby

Nabízíme Vám metalografické zkoušky kovových materiálů:

  • stanovení mikrostruktur,
  • stanovení vad,
  • stanovení hloubek oduhličení.

Nabízíme tepelné zpracování zkušebních polotovarů a těles, strojních součástí a nástrojových ocelí.

Rovněž nabízíme odlévání oceli a litiny z indukčních pecí ISTOL 100/350 kg.

Více o metalografických zkouškách

Více o tepelném zpracování a tavbách

Kontakt na Centrum Laboratoří

Chemické rozbory
Mgr. Jitka Petrová, MBA
Vedoucí Divize Analytické laboratoře a vedoucí Laboratoře chem. a fyz. analýz
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Kontakt na Centrum Zkušeben

Mechanické a metalografické zkoušky, tepelné zpracování a tavby
Ing. Jindřich Lasota
Vedoucí Centra Zkušeben a vedoucí Centrální mechanické zkušebny
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z nabídky našich služeb