Mechanické zkoušky – kovy

Mechanické zkoušky kovů

Kontakt na zkušebny

Nabízíme Vám realizaci široké škály mechanických zkoušek, které realizujeme v jednotlivých zkušebnách naší společnosti:

 • CZm - Centrální mechanická zkušebna (Třinec),
 • CZv - Mechanická zkušebna válcoven (Třinec),
 • CZt - Mechanická zkušebna tažírny oceli (Staré Město),
 • CZo - Mechanická zkušebna válcoven trub (Ostrava).
Centrální mechanická zkušebna (CZm)
Ing. Jindřich Lasota - vedoucí zkušebny
ENVIFORM a.s., Průmyslová 1045, 739 61 Třinec, Staré Město (areál TŽ, a.s.)
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Přehled akreditovaných mechanických zkoušek realizovaných jednotlivými zkušebnami
   Mechanické zkoušky
CZm
CZv
CZt
CZo
 • zkouška tahem za pokojové teploty
x
x
x
x
 • zkouška tahem za zvýšené  teploty
x
 
 
 
 • zkouška rázem v ohybu
x
 
 
x
 • zkouška pěchováním
x
x
 
 
 • zkouška tvrdosti dle Brinella
x
x
x
x
 • zkouška tvrdosti dle Vickerse
x
 
 
 
 • zkouška tvrdosti dle Rockwella
x
 
x
x
 • zkouška prokalitelnosti
x
 
 
 

 

Přehled neakreditovaných mechanických zkoušek realizovaných CZm zkušebnou
 • zkouška modrým lomem,
 • zkouška tažných háků,
 • zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena,
 • zkouška ohybem.
Přehled neakreditovaných mechanických zkoušek realizovaných CZv zkušebnou
 • stanovení množství nanesené látky na válcovaném výrobku.
Přehled neakreditovaných mechanických zkoušek realizovaných CZo zkušebnou
 • cyklická zkouška tahem,
 • zkouška tažných háků.

Kromě mechanických zkoušek nabízíme také poradenství v této oblasti.

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Trhací stroj Zwick Z400 kN

Trhací stroj UTS 600 kN

Mechanická zkušebna válcoven (CZv)
Ing. Patrik Štihel - vedoucí zkušebny
ENVIFORM a.s., Průmyslová 711, 739 61 Třinec, Konská (areál TŽ, a.s.
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Mechanická zkušebna tažírny oceli (CZt)
Bc. Zdeněk Pavelka - vedoucí zkušebny
ENVIFORM a.s., Tovární 1688, 686 02 Staré Město
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Mechanická zkušebna válcoven trub (CZo)
Ing. Petr Ščigel  - vedoucí zkušebny
ENVIFORM a.s., Výstavní 1132, 706 02 Ostrava - Vítkovice (areál TŽ, a.s.)
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb