O nás

Představení společnosti ENVIFORM a.s.

Kontakt

Společnost ENVIFORM a.s., kterou charakterizují služby v oblasti BOZP, PO, revizní činnosti, pracovního a životního prostředí, kvality, zkušebnictví a činností laboratoří, pracuje na trhu od roku 1999 a mezi její atributy patří vysoká profesionalita podložená akreditací, autorizací a certifikací s cílem co nejvíce naplnit představy a uspokojit potřeby zákazníka.

Přidáte-li k těmto znakům vysokou flexibilitu a schopnost reakce na každý podnět zákazníka v reálném čase, jde o věrohodný popis firmy ENVIFORM a.s.

Kromě standardně nabízených produktů, poskytuje firma zcela unikátní programy a servis, které znamenají pro zákazníka snížení nákladů a výhodu oproti konkurenci.

Nova_budova_12

Naše produkty je možné nakupovat jednotlivě nebo jako balíčky zboží, na něž se vztahuje sleva. Napříč společností ENVIFORM a.s. je vytvořeno CENTRUM LABORATOŘÍ a CENTRUM ZKUŠEBEN.

Více o ENVIFORM a.s.

CENTRUM LABORATOŘÍ a CENTRUM ZKUŠEBEN

Napříč společností ENVIFORM a.s. byly vytvořeny 2 centra -  CENTRUM LABORATOŘÍ a CENTRUM ZKUŠEBEN, které seskupují všechny laboratoře a zkušebny společnosti ENVIFORM, a.s.

Naše vize

„Být pro zákazníky nejlepšími zkušebními laboratořemi nejen v našem regionu“ – to je vize zaměstnanců i akcionářů ENVIFORM a.s.

V rámci naší strategie jsme vytvořili kolektiv profesionálů, kteří s využitím moderních metod, postupů a přístrojů poskytují zákazníkům komplexní služby. Díky tomu jsme pro klienty tou pravou volbou.

Náš kolektiv poskytuje zákazníkům potřebné informace rychleji a kvalitněji. Finanční i personální zdroje využíváme co nejefektivněji, abychom uspokojili požadavky širokého spektra zákazníků.

CENTRUM LABORATOŘÍ

CENTRUM LABORATOŘÍ ENVIFORM a.s. tvoří pět akreditovaných laboratoří vybavených moderními přístroji na vysoké technické úrovni.

Rozsah služeb CENTRA LABORATOŘÍ

Provádíme analýzy v oblasti chemických a fyzikálních rozborů různých materiálů, ochrany pracovního a životního prostředí, včetně odběrů vzorků.

Naše rozbory jsou určeny pro:

 • pro hutnictví, energetiku, zemědělství i další odvětví,
 • v rámci konzultačních a poradenských služeb v souladu s platnou legislativou EU a ČR.

CENTRUM LABORATOŘÍ je lokalizováno v Třinci, ale portfolio spokojených zákazníků zahrnuje více než dva tisíce klientů (výrobců, dovozců a dalších firem) z celé České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska aj.

CENTRUM ZKUŠEBEN

CENTRUM ZKUŠEBEN ENVIFORM a.s. tvoří sedm akreditovaných laboratoří vybavených moderními přístroji na vysoké technické úrovni.

Rozsah služeb CENTRA ZKUŠEBEN

Provádíme stanovování základních mechanických vlastností:

 • zkouška tahem za pokojové teploty i za zvýšené do 1000°C,
 • zkouška rázem v ohybu i do teploty -196°C,
 • zkouška tvrdosti metodami Rockwell, Brinell, Vickers aj.

CENTRUM ZKUŠEBEN je lokalizováno v Třinci, Ostravě, Bohumíně a Starém Městě, ale portfolio spokojených zákazníků zahrnuje více než dva tisíce klientů (výrobců, dovozců a dalších firem) z celé České republiky, Polska, Slovenska.

Úspěchy CENTRA LABORATOŘÍ a CENTRA ZKUŠEBEN
 • CENTRUM LABORATOŘÍ je nositelem firemního ocenění „Silné pracoviště“,
 • Poskytované zkoušky z jednotlivých laboratoří jsou akreditovány dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Rozsah akreditace vyplývá z textu přílohy osvědčení o akreditaci.
 • Současně plní požadavky na měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 pro vybrané zkoušky (akreditace metod odběru a analýzy emisí je nutnou podmínkou pro přidělení autorizace MŽP).
 • Pravidelné nezávislé externí ověřování formou MPZ.
 • Pravidelné monitorování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami.
 • Specialisté pro analytické metody absolvují firemní školení, odborné semináře, kurzy.
 • Prezentujeme nové metody na konferencích – Hutní analytika, Spektroskopická společnost apod.
 • Aplikujeme nejnovější speciální metody – čistota oceli, „bezstandardová“ metoda.
 • Robotizace vybraných pracovišť.
Historie CENTRA LABORATOŘÍ a CENTRA ZKUŠEBEN

2002: „Zkušební laboratoř pracovního a životního prostředí“ získala jako první laboratoř ve firmě ENVIFORM a.s. Osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro metody v oblasti stanovení koncentrace prachu, měření hluku, vibrací a osvětlení.

2007: „Laboratoř měření emisí“ získala akreditaci pro zkušební metody měření plynných emisí a emisí tuhých znečišťujících látek.

2009: Vzniklo CENTRUM LABORATOŘÍ, a to rozšířením o další dvě pracoviště: „Laboratoř vod“ v Třinci a „Laboratoře mechanických a technologických vlastností“ v Ostravě.

2010: Vznik CENTRA ZKUŠEBEN. K CENTRU LABORATOŘÍ se připojilo pracoviště Laboratoře chemických a fyzikálních analýz.

2013: Do CENTRA LABORATOŘÍ se zařadila Laboratoř kvantometrie.

2015: Bohumínské pracoviště bylo začleněno do CENTRA ZKUŠEBEN firmy ENVIFORM a.s. a do CENTRA LABORATOŘÍ, přesněji  „Laboratoře chemických a fyzikálních analýz“, přibyla chemická část Mechanické zkušebny v Bohumíně.

Obchodní oddělení
Andrea Kobieluszová
tel.: +420 724 438 113
andrea.kobieluszova@trz.cz
ENVIFORM a.s., Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město
Obchodní oddělení
Ing. Ivana Danelová, Ph.D. - pracovní prostředí
ivana.danelova@trz.cz
ENVIFORM a.s., Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město
Centrum Laboratoří
Mgr. Jitka Petrová, MBA - vedoucí
tel.: +420 558 533 926, 724 908 636  jitka.petrova@trz.cz
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
Centrum Zkušeben
Ing. Jindřich Lasota - vedoucí
tel.: +420 558 535 575, 602 788 091 jindrich.lasota@trz.cz
ENVIFORM a.s., Průmyslová 1045, 739 61 Třinec, Staré Město (areál TŽ, a.s.)

Výběr z dalších služeb

Přehled akreditovaných zkoušek

CENTRUM LABORATOŘÍ

CENTRUM ZKUŠEBEN