Odpadní vody

Analýzy odpadních vod

Kontakt

Druhy rozborů

Rozbory odpadních vod - splaškové vody, městské odpadní vody, vypouštěné technologické a průmyslové vody všeho druhu.

Pro koho jsou tyto rozbory určeny?

Pro firmy a společnosti, které provozují čistírny odpadních vod a vypouštějí odpadní vody do kanalizace (například provozovatele čistíren odpadních vod, hotely apod.), ale i pro občany, kteří vlastní domovní čistírnu vody.

Podle jaké legislativy?

Naše služby odpovídají těmto legislativním požadavkům:

odpadní vody
  • zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 123/2012 Sb. a nařízení vlády č. 143/2012 Sb. - poplatky za vypouštění,
  • nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění - přípustné znečištění odpadních vod do vod povrchových,
  • nařízení vlády č. 57/2016 Sb. - přípustné znečištění odpadních vod do vod podzemních,
  • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění.
Nevíte si rady, jaký druh rozboru je určen právě pro Vás? Prosím, kontaktujte nás, naši pracovníci Vám pomohou najít nejvhodnější řešení.