Odpadní vody

Analýzy odpadních vod

Kontakt

Druhy rozborů

Rozbory odpadních vod - splaškové vody, městské odpadní vody, vypouštěné technologické a průmyslové vody všeho druhu.

Pro koho jsou tyto rozbory určeny?

Pro firmy a společnosti, které provozují čistírny odpadních vod a vypouštějí odpadní vody do kanalizace (například provozovatele čistíren odpadních vod, hotely apod.), ale i pro občany, kteří vlastní domovní čistírnu vody.

Podle jaké legislativy?

Naše služby odpovídají těmto legislativním požadavkům:

odpadní vody

  • zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 123/2012 Sb. a nařízení vlády č. 143/2012 Sb. - poplatky za vypouštění,
  • nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění - přípustné znečištění odpadních vod do vod povrchových,
  • nařízení vlády č. 57/2016 Sb. - přípustné znečištění odpadních vod do vod podzemních,
  • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění.
Nevíte si rady, jaký druh rozboru je určen právě pro Vás? Prosím, kontaktujte nás, naši pracovníci Vám pomohou najít nejvhodnější řešení.

 

Oddělení ochrany čistoty vod, vedoucí laboratoře vzorkování
Richard Hazuka - poradenství, krácené a úplné rozbory
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 535 181, 558 537 358

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb