Paliva

Analýza tuhých a kapalných paliv

Kontakt na laboratoř

Naše laboratoř, s více než padesátiletou zkušeností v oblasti analýzy uhlí a koksu, se zaměřuje na rozbory v oblasti energetiky, tedy na testování všech typů tuhých a kapalných paliv. Naše schopnosti přesahují primární rozbory koksovatelného uhlí a koksu, ale provádíme analýzy uhlí, koksu, proplástků, tuhých alternativních paliv, biopaliv atd.

Oddělení analýzy paliv disponuje nejen vybavením pro základní analýzu Vašich vzorků s cílem poskytovat širokou škálu jejich testování, ale má také schopný odborný personál, který dokáže poskytovat širokou škálu služeb spojených s testováním všech typů paliv včetně analýzy jejich popela.

Vzorky všech typů paliv můžeme převzít přímo v laboratoři, poštou, dopravní službou, nebo pomocí jiné pobočky naší firmy. Chcete-li se dozvědět více o těchto našich laboratorních službách v oblasti analýzy paliv kontaktujte nás pro více informací.

Mgr. Jitka Petrová, MBA
Vedoucí Divize Analytické laboratoře a vedoucí Laboratoře chem. a fyz. analýz
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Paliva

Pevná paliva, biopaliva, tuhá alternativní paliva

Kapalná paliva

Koksárenství

Koksárenství, karbotest, petrografické analýzy

Výběr z nabídky našich služeb