Kapalná paliva

Analytické parametry kapalných paliv

Kontakt na laboratoř

I tady platí, že základním analytickým parametrem, který určuje energetickou hodnotu paliva je jeho výhřevnost a z hlediska životního prostředí také výpočet emisního faktoru uhlíku.

Hodnota výhřevnosti úzce souvisí s dalšími běžně stanovovanými parametry (obsah popela, síry, vody a elementární složení atd.). Výhřevnost paliva ukazuje, kolik tepla se uvolní při spálení paliva, tzn. kolik tepla můžeme získat.

Vedoucí Oddělení analýzy paliv:
Zuzana Rusnoková
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Základní analýzy kapalných paliv
  • stanovení vody,
  • stanovení popela,
  • stanovení prchavé hořlaviny,
  • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
  • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
  • stanovení síry, fosforu, chloru, zinku atd.

Chcete-li se dovědět více o analýzách kapalných paliv nebo námi nabízených dalších službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Výběr z nabídky našich služeb