Tuhá paliva, biopaliva a tuhá alternativní paliva

Analytické parametry tuhých paliv, biopaliv, tuhých alternativních paliv

Kontakt na laboratoř

Základním analytickým parametrem, který určuje energetickou hodnotu paliva, je jeho výhřevnost a z hlediska životního prostředí také výpočet emisního faktoru uhlíku. Hodnota výhřevnosti úzce souvisí s dalšími běžně stanovovanými parametry (obsah popela, síry, vlhkosti, prchavé hořlaviny, atd.). Konečná analýza, která je komplexnější, je závislá na kvantitativní analýze různých prvků přítomných ve vzorku paliva, jako je uhlík, vodík, kyslík, síra, a dusík. Přesné výsledky mají zásadní význam, a naše laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek s více než 30 laboratořemi na celostátní i mezinárodní úrovni, které dodržují nejpřísnější standardy v tomto oboru.

Vedoucí Oddělení analýzy paliv:
Zuzana Rusnoková
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Základní analýzy tuhých paliv, biopaliv a tuhých alternativních paliv
 • stanovení vody,
 • stanovení popela,
 • stanovení prchavé hořlaviny,
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
 • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
 • stanovení síry, fosforu, chloru, zinku atd.,
 • chemický rozbor popela,
 • stanovení melitelnosti metodou Hardgrove,
 • stanovení tavitelnosti popela,
 • stanovení nedopalu,
 • granulometrický rozbor (včetně laserové analýzy velikosti částic),
 • stanovení sypné hmotnosti,
 • stanovení zdánlivé a skutečné hustoty,
 • výpočet emisního faktoru uhlíku,
 • stanovení statického sypného úhlu.

Chcete-li se dovědět více o analýzách pevných paliv nebo námi nabízených dalších službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Výběr z nabídky našich služeb