Plyny

Odběry a rozbory vzorků plynů

Kontakt na laboratoře

V našich laboratořích provádíme odběry a rozbory plynných vzorků v oblastí emisí, pracovního a životního prostředí, energetiky. Stanovujeme nejen majoritní složení plynu (např. topných a technických plynů nebo bioplynu), ale také minoritní složky plynů (anorganické i organické kontaminanty - např. obsah pevných částic, vlhkost, zbytky mazadel a ropných látek, látek způsobujících korozi atd.).

Odběry všech vzorků plynů provádíme postupy, které odpovídají a vyhovují stanovovaným parametrům sledovaným v daném plynném vzorku (přímý odběr, chemická reakce s adsorpčními činidly, gravimetrie apod.).

V některých případech je možné zákazníkovi zapůjčit odpovídající vzorkovnice pro odběr plynu, aby si zákazník mohl doporučeným postupem odebrat vzorek sám a poté vzorek odeslat přímo do našich laboratoří.

Emise

Pracovní a vnitřní ovzduší

Topné, technické a odpadní plyny

Kromě odběrů a rozborů vzorků plynů nabízíme také poradenství v této oblasti.

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Laboratoř měření emisí
Henryk Faja - vedoucí
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Laboratoř pracovního a životního prostředí

Ing. Daniel Puczok - vedoucí
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Divize Analytické laboratoře a
Laboratoř chemických a fyzikálních analýz

Mgr. Jitka Petrová, MBA - vedoucí
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb