Měření psychofyziologického stavu organismu

Kontakt

Stres a psychická zátěž jsou běžnou součástí života. V případě trvalého nadměrného stresu dochází k negativním změnám zdravotního stavu jak ve fyzické, tak i psychické oblasti. Samotný stres může následně vyústit v psychosomatická onemocnění, deprese, tzv. syndrom vyhoření a další. Stresujícími faktory mohou být vlastní pracovní proces, mezilidské vztahy na pracovišti i v soukromí, peněžní tlaky, špatná životospráva aj.

Zhodnocením psychofyziologického stavu organismu a návrhy na opatření lze výrazně snížit riziko selhání lidského faktoru a tím vzniku havárií, pracovních úrazů, zvýšené nemocnosti, fluktuace zaměstnanců, snížení produktivity práce atd.

Nabízíme
 • měření variability srdeční frekvence,
 • vyšetření EKG, tepové a dechové frekvence, hodnot krevního tlaku,
 • zpracování výsledků měření metodou spektrální analýzy, která umožňuje zhodnotit aktivitu autonomního nervového systému,
 • posouzení psychofyziologického stavu organismu
  • v souvislosti s pracovním procesem,
  • v souvislosti se sportovní zátěží,
 • navržení korekce nesprávných pracovních podmínek,
 • vyhodnocení zdravotního stavu a míry zátěže konkrétního jedince,
 • poradenství při úpravě životního stylu.

APPL_02

APPL_01

Přínosy pro zaměstnavatele
 • objektivizace psychofyziologické zátěže pro jednotlivé profese,
 • analýza nejvíce zatěžujících činností,
 • navržení řešení s následnou kontrolou a vyhodnocením účinnosti opatření,
 • prevence poškození zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí souvisejících s výkonem povolání, zvýšení produktivity a kvality práce,
 • zhodnocení míry rizika u zvláště exponovaných profesí (management, dispečeři, řidiči),
 • posouzení vhodnosti návratu zaměstnance po pracovním úrazu nebo dlouhodobé nemoci,
 • návrhy na další opatření vedoucí ke zlepšení pracovní pohody na pracovištích.
Přínosy pro zaměstnance:
 • vyhodnocení psychického a fyzického stavu organismu,
 • upozornění na možná zdravotní rizika, zjištění skrytých potíží organismu,
 • stanovení míry zatížení organismu vlivy z vnějšího prostředí,
 • návrh na změnu životního stylu vycházející z potřeb konkrétního jedince.
Popis měření

Metoda je zcela neinvazivní, přičemž délka měření je cca 20 minut. Samotné měření pak probíhá ve třech fázích (leh – stoj – leh), kdy se za pomocí gumového pásu s elektrodami snímá variabilita srdeční frekvence.

Výsledek měření je zcela anonymní a podléhá lékařskému tajemství.

Měření
Poradenství
Ergonomie
Školení

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku. Mezi naše další služby patří akreditované měření faktorů pracovního prostředí, odborné poradenství, zpracování hlukových studií,  ergonomický simulační systém.
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb