Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Kontakt

Ergonomický simulační systém představuje 3D nástroj pro studium lidského chování při práci. Byl vyvinut za podpory NASA pro účely simulace pohybu astronautů v kosmu.

Je vhodný  pro modelování stávajícího pracovního prostředí, k simulaci změn či optimalizaci  uspořádání pracoviště. Umožňuje zhodnocení, zda-li plánovaná opatření budou splňovat doporučené zdravotní standardy a zda-li zaměstnanci nebudou ohrožení nebezpečím vniku pracovních úrazů či nemocí z povolání.

Nabízíme
Výstupy programu - názorné animace, přesné analýzy
 • hodnocení stávajícího uspořádání pracovního místa s ohledem na tělesné rozměry populace (manipulační prostor, roviny, dosahy),
 • hodnocení energetického výdeje – fyzické namáhavosti práce,
 • hodnocení pracovních poloh při dané práci,
 • hodnocení pracovních pohybů – zatížení svalových skupin, dráhy, frekvence, přesnosti, vizuálně-motorické koordinace,
 • porovnání zjištěných dat s doporučenými zdravotními standardy a normami,
 • zhodnocení viditelnosti na úkon, viditelnosti z pracoviště, výhledu na pracovní plochu,
 • zpracování optimálních variant uspořádání pracovního místa pro konkrétní pracoviště a konkrétního zaměstnance a optimalizaci pracovního výkonu.

To vše bez nutnosti drahých fyziologických měření, mnohdy neúčelných přestaveb pracoviště a zavádění organizačních změn.

Přínosy služby
 • snížení absence zaměstnanců v důsledku zdravotních potíží,
 • snížení fluktuace zaměstnanců a s tím souvisejících nákladů na rekvalifikace
 • snížení nákladů na odškodnění pro poškozené zaměstnance (úrazy, nemoci z povolání),
 • vyšší produktivitu práce,
 • snížení nákladů na fyziologická měření (fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, pracovních poloh) v pracovním prostředí,
 • zdraví a spokojení zaměstnanci podávající optimální výkony.

ergonomie_1

Měření

Poradenství

Školení

Měření stresu

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku. Mezi naše další služby patří akreditované měření faktorů pracovního prostředí, odborné poradenství, zpracování hlukových studií či školení v oblasti pracovního prostředí.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

projekt_EU

 tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb