Služby pro firmy

Odběry a analýzy složek ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kontakt

Obchodní oddělení
Ing. Martin Mikula
tel.: +420 558 535 181, 606 674 990 e-mail: martin.mikula@trz.cz
ENVIFORM a.s. Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město
Obchodní oddělení
Ing. Lenka Przeczková
tel.: +420 558 537 358
lenka.przeczkova@trz.cz
ENVIFORM a.s., Jeřabinová 365, 739 61 Třinec, Staré Město

Odběry, analýzy a zkoušení SUROVIN, MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ

Odběry, měření faktorů PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ