Speciální analýzy

Speciální analýzy

Kontakt na laboratoř

Naše laboratoře Vám nabízí nejen rutinní rozbory v oblasti zkoušení všech typů materiálů (organických i anorganických látek), ale také celou řadu speciálních analýz. V případě neznámých vzorků navrhneme optimální postup zkoušení pro jeho identifikaci.

Spolupracujeme také na řešení různých státních i mezinárodních výzkumných projektů.

Mezi speciální rozbory patří:
 • rozbory řepkového oleje,
 • rozbory mořicích lázní,
 • rozbory anorganických i organických povlaků,
 • stanovení látek rozpustných v organických rozpouštědlech (např. LRT),
 • stanovení obsahu rtuti v různých matricích,
 • laserová analýza velikosti částic pevných materiálů,
 • petrografická analýza uhlí,
 • stanovení metanolu v alkoholu,
 • stanovení hustoty kapalin a pevných látek,
 • stanovení bodu tuhnutí kapalin,
 • stanovení měrné aktivity Co-60 v kovových materiálech,
 • stanovení mikročistoty v oceli,
 • analýza kovových vzorků mokrou cestou,
 • zkoušení materiálů bezstandardní analýzou.

speciální analýzy

Chcete-li se dozvědět více o těchto našich laboratorních službách, nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás pro více informací.

 

Mgr. Jitka Petrová, MBA
Vedoucí Divize Analytické laboratoře a vedoucí Laboratoře chem. a fyz. analýz
ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb