Tribodiagnostika

Tribodiagnostika

Kontakt na laboratoř

V naší laboratoři provádíme rozbory kapalných paliv a maziv, které umožňují hodnotit stav provozních kapalin (olejů, paliv, chladicích kapalin apod.) a tím napomáhají vyhodnocení stavu technických zařízení v souvislosti s provozními podmínkami. Našimi rozbory tedy přispějeme k prediktivní a proaktivní údržbě vašich strojů a zařízení, včetně odborného poradenství v oblasti tribodiagnostiky.

U olejů se sledují základní chemicko-fyzikální vlastnosti, například viskozita, obsah vody, mechanické nečistoty, číslo kyselosti, obsah kovů (kontaminantů nebo aditiv), bod vzplanutí apod. Čistota a kvalita paliv a maziv má samozřejmě vliv na životnost zařízení a proto je u nich sledování kvality nezbytné, protože jejich výměna je velmi nákladnou záležitostí. Výsledky našich testů mohou zabránit předčasné drahé výměně olejů a maziv, nebo naopak včas upozorní na možné mechanické poškození technických zařízení.

Při práci využíváme nejen klasické metody tribodiagnostické analýzy (např. titrace, filtrace, bod vzplanutí, ferrografie, čítače částic apod.), ale také infračervenou spektroskopii (stav kapaliny - obsah přísad, kontaminantů apod.), včetně ICP, AES spektroskopie (stav stroje - obsah kovů, velikost částic apod.).

Mgr. Jitka Petrová, MBA
Vedoucí Divize Analytické laboratoře a vedoucí Laboratoře chem. a fyz. analýz
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

 • Kompletní přehled analýz olejů, paliv a maziv

  • stanovení vody,
  • stanovení síry, fosforu, chloru,
  • stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona,
  • stanovení celkových mechanických nečistot,
  • stanovení hustoty,
  • stanovení kinematické viskozity,
  • stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření (OK),
  • stanovení bodu vzplanutí UK,
  • stanovení aromatických a alifatických uhlovodíků,
  • stanovení látek extrahovatelných v organických rozpouštědlech,
  • stanovení čísla kyselosti, číslo alkality (TAN, TBN),
  • stanovení bodu tuhnutí,
  • stanovení obsahu otěrových kovů, kontaminantů a aditiv v olejích,
  • stanovení velikosti a počtu částic v olejích,
  • stanovení obsahu antioxidantu v olejích metodou adsorpční stripping voltametrie,
  • stanovení jodového čísla v olejích,
  • stanovení popela,
  • stanovení filtrovatelnosti nafty klasicky,
  • FT-IR spektroskopické stanovení vlastností nafty/benzínu,
  • FT-IR spektroskopie včetně stanovení nízkoteplotního antioxidantu,
  • teplota vylučování parafínů,
  • charakterizace vzorku (barva, vzhled),
  • stanovení barevnosti nerozpustných látek v olejích pomoci membránové kolorimetrie (MPC-test),
  • stanovení filtrovatelnosti nafty a celková analýza nafty,
  • stanovení deemulgační charakteristiky olejů.

Chcete-li se dozvědět více o těchto našich laboratorních službách v oblasti tribodiagnostiky paliv a maziv, kontaktujte nás pro více informací. Kromě analytické činnosti nabízíme také poradenství v oblasti tribologie.

Výběr z nabídky našich služeb

Motorové oleje

Nafta a Benzín

Motorové oleje

Průmyslové oleje

Nafta a benzín