Motorové oleje

Rozbor motorových olejů

Kontakt na laboratoř

Komplexní rozbor motorového oleje
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C,
 • stanovení kinematické viskozity při 100° C,
 • viskozitní index,
 • obsah vody,
 • stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku,
 • stanovení čísla alkality (TBN),
 • FTIR spektroskopie (provedení IR spektra),
 • stanovení obsahu otěrových kovů, aditiv a kontaminantů v olejích AES spektroskopií,
 • vyhodnocení stavu oleje.

spectroil

Vedoucí Oddělení tribodiagnostiky:
Bronislava Pindorová
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb

Základní rozbor motorového oleje
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C nebo při 100°C,
 • obsah vody,
 • stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku,
 • stanovení čísla alkality (TBN),
 • FTIR spektroskopie (provedení IR spektra),
 • stanovení obsahu celkových nečistot.
Kromě analýz olejů nabízíme také poradenství v oblasti tribologie.

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.