Průmyslové oleje

Rozbor průmyslových olejů

převodové, turbínové, kompresorové, hydraulické aj.

Kontakt na laboratoř

 Základní rozbor hydraulického oleje
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C,
 • obsah vody,
 • stanovení čísla kyselosti (TAN),
 • částicová analýza olejů na laserovém analyzátoru částic,
 • charakterizace vzorku (barva, vzhled).
 Základní rozbor převodového oleje
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C nebo 100°C,
 • obsah vody,
 • stanovení obsahu celkových nečistot,
 • FTIR spektroskopie (provedení IR spektra).
Vedoucí Oddělení tribodiagnostiky:
Bronislava Pindorová
ENVIFORM a.s. Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město
tel.: +420 558 537 358, 558 535 181

e-mail: obchod@enviform.cz

Obecný rozbor oleje I.
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C,
 • obsah vody,
 • stanovení čísla kyselosti (TAN).
 Obecný rozbor oleje II.
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C,
 • obsah vody,
 • stanovení čísla kyselosti (TAN),
 • stanovení obsahu celkových nečistot.
 Komplexní rozbor hydraulického oleje
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C,
 • stanovení kinematické viskozity při 100° C,
 • viskozitní index,
 • obsah vody,
 • FTIR spektroskopie (provedení IR spektra),
 • stanovení čísla kyselosti (TAN),
 • částicová analýza olejů na laserovém analyzátoru částic,
 • stanovení obsahu otěrových kovů, aditiv a kontaminantů v olejích AES spektroskopií,
 • MPC test,
 • stanovení antioxidantů,
 • vyhodnocení stavu oleje.

Průmyslové oleje

Komplexní rozbor převodového oleje
 • stanovení kinematické viskozity při 40° C,
 • stanovení kinematické viskozity při 100° C,
 • viskozitní index,
 • obsah vody,
 • stanovení obsahu celkových nečistot,
 • obsah síry,
 • částicová analýza olejů na laserovém analyzátoru částic,
 • stanovení obsahu otěrových kovů, aditiv a kontaminantů v olejích AES spektroskopií,
 • vyhodnocení stavu oleje.

Výběr z dalších služeb

Kromě analýz olejů nabízíme také poradenství v oblasti tribologie.

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.