Vody

Analýzy vod

Jaké rozbory nabízíme?

Fyzikální, chemické i mikrobiologické rozbory všech typů vod: pitných, povrchových, podzemních, bazénových, odpadních, technologických atd. Rozbory provádíme v souladu s platnou legislativou a na základě specifických požadavků zákazníka.

Pro koho jsou rozbory určeny?

Pro průmyslové podniky, vodohospodářské firmy, dodavatele a odběratele vody, ale také domácnosti. Všem pomůžeme zajistit kvalitní pitnou i užitkovou vodu.

Podle jaké legislativy provádíme rozbory?

Naše služby v oblasti analýzy vod odpovídají všem legislativním požadavkům, které se týkají kvality vody, zejména:

  • zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 123/2012 Sb. a nařízení vlády č. 143/2012 Sb. - poplatky za vypouštění,
  • nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění - přípustné znečištění odpadních vod do vod povrchových,
  • nařízení vlády č. 57/2016 Sb. - přípustné znečištění odpadních vod do vod podzemních
  • vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v platném znění,
  • vyhláška č. 252/2004 Sb. v platném znění.
Další informace

Znečištění vody může způsobit mnoho faktorů:

  • mezi bakteriologické faktory patří průsaky septiků, žump, kanalizačních svodů, hnojení polí a zahrad aj.
  • mezi chemické faktory patří geologické prostředí, průmyslový spad, použití hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, ropné látky aj.

V našich laboratořích dokážeme ve vodě stanovit:

  • základní chemické ukazatele,
  • speciální složky, jako jsou organické látky, těžké kovy a bakterie, které přecházejí do vody z okolního prostředí.

Na základě rozborů vám pak můžeme doporučit opatření k odstranění znečištění, případně zajistit další rozbory.

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Pitná voda

Pitná voda

Povrchové, podzemní a závlahové vody

Povrchové, podzemní a závlahové vody

bazénové vody

Bazénové a teplé vody

Odpadní a technologické vody

Odpadní a průmyslové vody

Kontakt na laboratoř

Vedoucí Centra Laboratoří:
Mgr. Jitka Petrová, MBA
tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb