Vzorkování

Vzorkování

Složek životního prostředí - Složek pracovního prostředí - Surovin - Meziproduktů - Produktů - Odpadů

Kontakt na laboratoř

Naše laboratoře provádí odběry všech typů vzorků, ať už jde o odběry pevných vzorků, odběry všech typů vod a také odběry plynů.

Akreditované odběry odpadů, kalů a pevných materiálů
 • odběr odpadů, kalů, zemin a stavebních materiálů pro hodnocení dle vyhlášky 294/2005 Sb.,
 • odběr odpadů pro hodnocení v rámci integrovaného registru znečištění,
 • odběr písku z pískovišť venkovních hracích ploch pro hodnocení hygienických limitů dle vyhlášky 238/2011 Sb.
Akreditované odběry vod
 • odběr průmyslových, chladících a technologických vod pro zjištění kvality a využití v průmyslu,
 • odběr teplých vod pro vyhodnocení dle zákona 258/2000 Sb.,
 • odběr odpadních vod z ČOV pro vyhodnocení dle nařízení vlády č. 416/2010 Sb.,
 • odběr vod ke koupání (koupaliště, Whirlpool, přírodní koupaliště) pro hodnocení dle vyhlášky 238/2011 Sb.,
 • odběry pitných vod,
 • odběry povrchových vod (řeky, potoky, nádrže ze zvolených hloubek),
 • odběry podzemních vod (studny, vrty, drenáže apod.).
Akreditované odběry vzorků asfaltu
 • odběr vzorků znovuzískané asfaltové směsi z plochy stavby,
 • odběr vzorků již vybourané znovuzískané asfaltové směsi.
Jako součást odběru vzorků vod můžeme nabídnout také měření některých parametrů in situ
 • teplota, pH, konduktivita, celkový a volný chlor, redox potenciál, rozpuštěný kyslík, ozon, celkové železo apod.
Odběry plynů
 • odběry plynů topných, technických, odpadních apod. včetně jejich chemického rozboru (majoritní složky, nečistoty, kontaminanty),
 • odběry vzorků pracovního prostředí - více zde,
 • odběry vzorků emisí - více zde.
Odběry hydraulických olejů a kapalin
 • odběr hydraulických kapalin, ropných olejů, syntetických kapalin dle normy ČSN 65 6207.
Odběry kapalných ropných výrobků
 • odběr nafty, benzínu a jiných kapalin dle normy ČSN EN ISO 3170.

Laboratoř vzorkování
Richard Hazuka - vedoucí laboratoře

ENVIFORM a.s., Závodní 814, 739 61 Třinec, Staré Město

tel.: +420 558 532 682 , 724 438 113

e-mail: obchod@enviform.cz

Výběr z dalších služeb

Chcete-li se dovědět více o našich službách, kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo Vám zpracujeme cenovou nabídku.